Svartklubbens fyrplats Understens fyrplats Understen 2002   Övriga fyrar

                                

Det finns 2 fantastiska fyrplatser runt Singö, Svartklubben och Understen. Här finns några bilder på mindre fyrar runt Singö.

Svartklubbens fyrplats postion N 6011, O 1850 ligger närmast och där låg också ursprungligen lotsplatsen. Man har en fin utsikt över Svartklubben från Kalvskäret där lotsplatsen ligger nu. Fyren stod färdig 1820 och arkitekt var A Almfelt. Fyren har en väldigt kompakt utseende beroende på att diametern är större än halva höjden som är 12 meter. När den tändes 1820 var den en av de första täckta stenkolsfyrarna. Därefter byggdes den om ett fletal gånger innan den slutligen elektrifierades och automatiserades 1961. Lotsplatsen som har funnits minst lika länge som fyren flyttades till Singö 1961.

Undenstens fyrplats postion N 6017, O 1855 består av 2 fyrar, den första byggdes 1848 och är en 13 meter hög fyr byggd av gråsten från ön och kalksten från Fårö. Ritningarna gjordes av Carl Sandell efter Johan Byströms instruktioner. Fyren tändes den 11 november 1848. Fyren är byggnadsminnesmärke då det är den enda fyren i Sverige från början av 1800-talet som är i samma skick som när den byggdes. 1915-16 byggdes den "nya" fyren av den legendariske fyringenjören Hilmer Carlsson efter Folke Lundebergs ritningar. Fyren är 39 meter hög och därmed Sveriges näst högsta fyr efter Långe Jan vid Ölands södra udde. Fyren är byggd av betong och har samma form som den legendariska Eddystone Lighthouse i Engelska Kanalen. Fyren elektrifierades 1966 och avbemannades 1968. 1975 bemannades Understen igen då man av försvarsskäl bedömde det som viktigt att ha kontroll över de fartyg som passerade mellan Understen och Märket på väg upp i Bottenhavet. Jag hade förmånen att få jobba där under 6 månader 1984. Arbetsuppgiften var att anteckna och rapportera all fartygstrafik som passerade. Vi arbetade i 3 skift dygnet runt i 2 veckor sedan var man ledig i 2 veckor. Transportmedlet ut till ön var helikopter. Det var en härlig tid att möta våren på Understen. Jag besökte Understen sommaren 2002 igen tillsammans med min familj efter att ha fått tillstånd från Ostkustens Marinbas på Muskö, det var första gången jag gick iland på ön sedan 1984. Fyren är åter igen obemmanad sedan mitten av 90-talet och det är lite ödsligt men det var en fantastisk känsla att komma tillbaka, även om jag bara var där under 6 månader 1984 har vistelsen för alltid påverkat mig. Jag vet inte om jag i ord kan beskriva vad som är så fantastiskt med ön men kanske bilderna talar för sig själv. Om du är intresserad av fyrar ska du Besöka Svenska Fyrsällskapets Hemsida. Under övriga fyrar finns bilder på andra fyrar som jag besökt eller passerat.